Preaload Image

MRS. JYOTI RAMDAS KADAM

PRESIDENT

MR.SIDDHESH RAMDAS KADAM

VICE-PRESIDENT

MRS. YOGITA VIGHNESH KAPDI (KADAM)

SECRETARY

MR.YOGESH RAMDAS KADAM

JOINT-SECRETARY

MR.KASHINATH MAHADEV SAKPAL

TREASURER

MR. CHANDRAKANT GANGARAM KADAM

MEMBER

MR.NAMRATA NITIN JADHAV

MEMBER

MR.HANUMANT GUNDAPPA JADHAV

MEMBER

MISS.BHAKTI RAVINDRA HADAPI

MEMBER

MR.MAHADEV SATAPPA KHOT

MEMBER

DR.HEMANGI PRASAD POL

MEMBER